Ứng dụng Gom Rác GRAC

Học đại học ra trường ai đảm bảo sẽ có việc làm

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Học Đại Hoc ???

"Đại học không phải là nơi chuyên đào tạo nghề mà để giúp rèn luyện khả năng tư duy, tiếp nhận và nghiên cứu cái mới, rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho môi trường làm việc sau này và rộng hơn là môi trường sống. Nếu nắm trong tay những điều đó thì bạn có thể làm bất kỳ công việc gì mình muốn."

Quan trọng là người học có biết nắm bắt cơ hội để vận dụng và phát triển nền tảng mà mình được đào tạo không!
 
Top