HỌC HỎI KINH NGHIỆM HSE thực tế bằng cách nào?

linh2807

Mầm xanh
Bài viết
8
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hi cả nhà
mình đang làm ở phòng tài nguyên và môi trường
nhưng mình rất thích về an toàn lao động môi trường
đặc biệt là những khâu nhận dạng mối nguy môi trường
mình chỉ mới học qua lớp nhận thức về oshas 18001
và đọc sách báo thui
còn kinh nghiệm thực tế thì ko
Có bạn nào cho mình ý tưởng vừa đi làm nhà nước vừa tham gia thực tập đánh giá HSE, OHSAS 18001 được ko nhỉ?
 
scroll-topTop