Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Hỏi chi phí giá cả lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản loại hình nhà hàng ăn uống.

thuc102

New Member
#4
#14
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo thông tư 01 phụ lục đó đâu nhất thiết phải quan trắc đâu. Ai biết quy định phải quan trắc môi trường khi lập ckmt, đề án bvmt đơn giản chỉ em với.

"Cán bộ phòng tài nguyên làm thì phải nhờ dấu của đơn vị khác bạn à, hoặc là bạn viết nhưng dưới danh nghĩa là chủ đầu tư tự lập"
Cái này còn tuỳ. Ở mình có khi nó cho sếp 1-2tr xong sếp quẳng cho bắt viết cho nó, đôi khi còn làm không công. Trong quy định chưa rõ ràng về phần quan trắc lắm. AI có quy định cụ thể chỉ giúp với nhé
 
#15
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo thông tư 01 phụ lục đó đâu nhất thiết phải quan trắc đâu. Ai biết quy định phải quan trắc môi trường khi lập ckmt, đề án bvmt đơn giản chỉ em với.

"Cán bộ phòng tài nguyên làm thì phải nhờ dấu của đơn vị khác bạn à, hoặc là bạn viết nhưng dưới danh nghĩa là chủ đầu tư tự lập"
Cái này còn tuỳ. Ở mình có khi nó cho sếp 1-2tr xong sếp quẳng cho bắt viết cho nó, đôi khi còn làm không công. Trong quy định chưa rõ ràng về phần quan trắc lắm. AI có quy định cụ thể chỉ giúp với nhé
 
Top