Luật môi trường HỎI ĐÁP "KHAI BÁO SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH"

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

huyloicnvt

Mầm 2 lá
Bài viết
26
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hi all,
Theo "PHỤ LỤC 13 Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội"
thì mẫu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định như file đính kèm.
nhưng hiện bây giờ thông tư này đã hết hiệu lực, em tìm mãi mà chưa có văn bản hướng dẫn thay thế.
vậy anh chị nào có thông tin về văn bản thay thế có chứa nội dung "Khai báo sử dụng đối tượng kiểm định" thì cho em xin thông tin với ạ.
cảm ơn mọi người ạ.
1584351484978.png
 

Đính kèm

DUY LINH

Mầm xanh
Bài viết
5
Nơi ở
Đồng Tháp
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hi all,
Theo "PHỤ LỤC 13 Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội"
thì mẫu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định như file đính kèm.
nhưng hiện bây giờ thông tư này đã hết hiệu lực, em tìm mãi mà chưa có văn bản hướng dẫn thay thế.
vậy anh chị nào có thông tin về văn bản thay thế có chứa nội dung "Khai báo sử dụng đối tượng kiểm định" thì cho em xin thông tin với ạ.
cảm ơn mọi người ạ.
View attachment 11429
Mình thấy vẫn còn hiệu lực mà bạn. Hiện vẫn áp dụng khai báo theo thông tư này. Nộp phiếu khai báo và bản photo đến Sở LĐTBXH hoặc trung tâm hành chính công để thực hiện khai báo
 

huyloicnvt

Mầm 2 lá
Bài viết
26
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình thấy vẫn còn hiệu lực mà bạn. Hiện vẫn áp dụng khai báo theo thông tư này. Nộp phiếu khai báo và bản photo đến Sở LĐTBXH hoặc trung tâm hành chính công để thực hiện khai báo
Hi bạn, mình tìm được rồi nhé.
phụ lục này của thông tư 06 đã hết hiệu lực và thay thế bằng phụ lục 1D nghị định 44 nhé bạn (Số: 44/2016/NĐ-CP )
cảm ơn bạn đã phải hồi.
 

DUY LINH

Mầm xanh
Bài viết
5
Nơi ở
Đồng Tháp
scroll-topTop