Hỏi đáp Nito

xuantung26

Mầm xanh
Bài viết
6
Nơi ở
Ninh Bình
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các anh chị giúp em. Trong QCVN 14-2008 có tới 2 chỉ tiêu Amoni (tính theo N) và Nitrat (tính theo N). Khi tính toán thì chỉ có Nito tổng thì kết quả áp dụng vào chỉ tiêu amoni hay nitrat vậy? Em cảm ơn ~~
Bây giờ ai dùng QCVN 14 nữa em. xem QCVN 40-2011 đi. Khi tính toán từng bể thì dựa vào từng loại NH4 hay NO3; nếu tính toán cân bằng dinh dưỡng C:N:p thì N ở đây là tổng N ( gồm NH4, NO3,NO2, Nito hữu cơ)
 
scroll-topTop