Ứng dụng Gom Rác GRAC

[HỎI ĐÁP] VẤN ĐỀ SỐ ĐIỂM LẤY MẪU KHÍ THẢI TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT

huyloicnvt

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Hi all,
Như trên tiêu đề em đã nói. Hiện em đang tìm hiểu vấn đề lấy mẫu khí thải tại công ty sản xuất ( sản xuất giày chủ yếu là VOC). Vậy cả nhà cho em hỏi là có thông tư hay nghị đình nào quy định về vấn đề số lượng lấy mẫu khí (ống khỏi nào cũng cần lấy hay 1 xưởng chỉ cần 1 ống địa diện) và nếu không lấy hết tất cả các ông là sẽ bị phạt như thế nào không.
mong mọi người giải đáp dùm em.
em cảm ơn mọi người!
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Hi all,
Như trên tiêu đề em đã nói. Hiện em đang tìm hiểu vấn đề lấy mẫu khí thải tại công ty sản xuất ( sản xuất giày chủ yếu là VOC). Vậy cả nhà cho em hỏi là có thông tư hay nghị đình nào quy định về vấn đề số lượng lấy mẫu khí (ống khỏi nào cũng cần lấy hay 1 xưởng chỉ cần 1 ống địa diện) và nếu không lấy hết tất cả các ông là sẽ bị phạt như thế nào không.
mong mọi người giải đáp dùm em.
em cảm ơn mọi người!
Bạn xem trong phần Chương trình quản lý môi trường và chương trình giám sát môi trường của báo cáo ĐTM. Bạn chỉ cần làm đủ theo trong đó là ok.
 
Top