Hỏi đáp về chất thải nguy hại

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Một bạn gửi email về admin@yeumoitruong.com với nội dung sau:

Hi admin!
Công ty chúng tôi sản xuất dây dẫn điện liên hợp.Trong quá trình sản xuất có sử dụng hợp kim hàn loại này đã được chứng nhận thỏa RoHS, vậy xin hỏi cặn hợp kim hàn này có bị xếp vào chất thải nguy hại không?Chúng tôi cũng sử dụng nước Flux thành phần chính là Isopropul alcohol và nước có nhiệt độ chớp cháy 120C, nếu xếp nó là chất thải nguy hại thì mã số cho như thế nào? Hiện công ty chúng tôi có lượng chất thải nguy hại rất rất ít (nếu tính cả hợp kim hàn là chất thải nguy hại thì lượng thải ra cũng chỉ khoảng 1kg/tháng) nên chúng tôi lưu kho (công ty tôi không có hệ thống xử lí rác thải), chúng tôi cũng đã liên hệ để kí hợp đồng với cơ quan bên ngoài để xử lí nhưng vì số lượng ít nên không có cơ quan nào đồng ý cả? Rất mong nhận được phản hồi!
Trân trọng!
Nhờ các bạn giúp đỡ
 

haymimcuoi!

Mầm 2 lá
Bài viết
34
Nơi ở
Bình Phước
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Muốn biết là chất thải nguy hại hay không, đem phân tích là biết mà.
Với khối lượng phát sinh ít như vậy thì không cần lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (theo TT12/2011/TT-BTNMT), chỉ cần lưu trữ đúng theo quy định và báo cáo định kỳ 1lần/năm là được. Còn vấn đề vận chuyển, xử lý thì kết hợp với khi nào Công ty nào gần đó hợp đồng với đơn vị vận chuyển mình ké theo (nhớ ghi trong báo cáo định kỳ là được).hi..hi..
Tuy nhiên, để yên tâm nên đến Sở TN&MT nơi cty bạn đang hoạt động để được hướng dẫn cụ thể và chính xác hơn (mang theo kết quả phân tích chất thải nguy hại càng tốt).
 

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trích Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT

Công ty chúng tôi sản xuất dây dẫn điện liên hợp.Trong quá trình sản xuất có sử dụng hợp kim hàn loại này đã được chứng nhận thỏa RoHS, vậy xin hỏi cặn hợp kim hàn này có bị xếp vào chất thải nguy hại không?
07 04 01 Que hàn thải có các kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại
07 04 02 Xỉ hàn có các kim loại năng hoặc các thành phần nguy hại
Chúng tôi cũng sử dụng nước Flux thành phần chính là Isopropul alcohol và nước có nhiệt độ chớp cháy 120C, nếu xếp nó là chất thải nguy hại thì mã số cho như thế nào?

Theo QCVN 07 so sánh các tính chất nguy hại
Tính dễ bắt cháy Nhiệt độ chớp cháy < 60 0C
Công ty bạn có nhiệt độ chớp cháy là 120C vậy
- Chất thải lỏng dễ cháy: Các chất thải ở thể lỏng, hỗn hợp chất lỏng hoặc chất lỏng chứa chất rắn hoà tan hoặc lơ lửng, có nhiệt độ chớp cháy thấp theo QCVN 07:2009/BTNMT.
[FONT=&quot]Mã H [/FONT][FONT=&quot](Theo quy định của EC) [/FONT]H3B​
[FONT=&quot]Mã H [/FONT][FONT=&quot](Theo Phụ lục III Công ước Basel)[/FONT]H3​
Hiện công ty chúng tôi có lượng chất thải nguy hại rất rất ít (nếu tính cả hợp kim hàn là chất thải nguy hại thì lượng thải ra cũng chỉ khoảng 1kg/tháng) nên chúng tôi lưu kho (công ty tôi không có hệ thống xử lí rác thải), chúng tôi cũng đã liên hệ để kí hợp đồng với cơ quan bên ngoài để xử lí nhưng vì số lượng ít nên không có cơ quan nào đồng ý cả? Rất mong nhận được phản hồi!
CTNH phải được nhanh chóng đưa đi xử lý. Trường hợp cần lưu giữ tạm thời CTNH quá thời hạn 06 (sáu) tháng do chưa có phương án vận chuyển, xử lý khả thi, chưa tìm được chủ hành nghề QLCTNH phù hợp hoặc số lượng CTNH phát sinh quá thấp, chủ nguồn thải CTNH có trách nhiệm thông báo với CQQLCNT để biết bằng văn bản riêng hoặc kết hợp trong báo cáo QLCTNH.
 
Sửa lần cuối:

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hi admin!
Hiện cti tôi đang chuẩn bị đang kí Sổ chủ nguồn thải, cti tôi sản xuất dây dẫn điện liên hợp (hệ gồm dây dẫn-bo mạch), viền bo mạch cắt bỏ có bị xếp vào rác thải nguy hại k?
19 02 05 Thiết bị thải có các bộ phận, linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng CTNH)
Tức là công ty phải xem xét các linh kiện trên có chứa các thành phần nguy hại theo QCVN 07 hay không
 

suturado

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
19 02 05 Thiết bị thải có các bộ phận, linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng CTNH)
Tức là công ty phải xem xét các linh kiện trên có chứa các thành phần nguy hại theo QCVN 07 hay không
Nếu công ty có phân tích mẫu, và được chứng nhận ko vượt ngưỡng QCVN 07 thì ko liệt kê vào danh mục CTNH phát sinh của Cty. Nếu ko mang đi phân tích, thì cứ liệt vào danh mục và phải HĐ xử lý theo đúng quy định
 

quanxm

Cỏ 3 lá
Bài viết
47
Nơi ở
thái nguyên

Phantrinh

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em có vấn đề muốn hỏi các bác đây. Số là công ty em hiện đang sữa chữa bể mạ hợp kim Nhôm-Kẽm. Trong quá trình sữa có thải ra một lượng gạch lót bể có dính khoảng 0.5% hợp kim theo thể tích.
Vậy chất thải này có phải là CTNH không??? Nếu có thì dựa vào luận chứng nào?
Cảm ơn các bác nhiều:005:
 
scroll-topTop