Hỏi đáp về tính toán Hiệu xuất Xử Lí NITO

dangdiemmy

Hạt giống tốt
Bài viết
2
Nơi ở
hcm
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
E làm đồ án nước thải nhà máy bia
với công suất xử lí 1000m^3.
e đề suất 2 sơ đồ công nghệ thầy đã duyệt nhưng về phần tính toán hiệu xuất N chưa rõ ạ.
SONG CHẮN RÁC THÔ--> BỂ THU GOM-->SONG CHẮN RÁC TIN--> BỂ ĐIỀU HÒA SỤC KHÍ --> BỂ LẮNG ĐỨNG --> BỂ UASB--> BỂ AEROTANK--> BỂ LẮNG ĐỨNG--> BỂ KHỬ TRÙNG

SONG CHẮN RÁC THÔ--> BỂ THU GOM-->SONG CHẮN RÁC TIN--> BỂ ĐIỀU HÒA SỤC KHÍ --> BỂ LẮNG ĐỨNG --> BỂ UASB-->BỂ LỌC SINH HỌC NHỎ GIỌT--> BỂ LẮNG ĐỨNG--> BỂ KHỬ TRÙNG.
Tc đầu ra của đạt loại B / QC40/2011 . th bắt buộc tính toán hiệu suất xử li tổng N và NH3 ạ. mà e k biết tính lượng chuyển đổi từ Nh4 sang NO3 bằng cách nào. có a/c nào giúp e được k ạ?
 
scroll-topTop