Hỏi đáp

hienntcnmt

Hạt giống tốt
Bài viết
3
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các anh chị đi trước cho e hỏi chút.
Bên e đang làm cho 1 công ty nhưng do di chuyển địa điểm từ Yên Sơn lên Hà Đông. Ở địa chỉ Yên Sơn thì công ty hoạt động từ ngày 1-3-2010 và đã làm cam kết bảo vệ môi trường. Sau chuyển lên địa chỉ mới ở Hà Đông từ ngày 1-6-2012. Theo như nghị định 35 thì những cơ sở hoạt động trước ngày 5-6-2011 mới được làm đề án bảo vệ môi trường. Vậy các anh chị cho e hỏi với công ty trong tình trạng này thì cần làm cam kết hay đề án BVMT.
Thanks!
 

hienntcnmt

Hạt giống tốt
Bài viết
3
Nơi ở
Hà Nội
scroll-topTop