Hội đồng bảo vệ kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất

HSE

Cây công nghiệp
Bài viết
296
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất do Thứ Trưởng Bộ Công Thương ký và thành lập hội đồng.
Chủ tịch hội đồng: Cục Trưởng hoặc Cục Phó Cục Hóa Chất
Thư ký
Các ủy viên có thể từ phòng chuyên môn của Cục Hóa Chất, (có thể) chuyên viên của Cục Kỹ Thuật An Toàn Môi Trường Công Nghiệp, phòng cháy chữa cháy địa phương, đại diện Sở Tài Nguyên Môi Trường, đại diện Sở Công Thương địa phương,...
Thông thường 1 hội đồng có thể từ 7 người trở lên
 

Nguyễn Đức Sơn

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hội đồng thẩm định Kế hoạch thường bao gồm:
1- Chủ tịch: thường là Cục phó
2- Thành viên phản biện (1)
3- Thành viêv cục Kỹ thuật An toàn (1)
4- Thành viên cục Hoá chất (1-2)
5- Thành viên địa phương (3 - SCT,STNMT,PCCC)
6- Thư ký
Tổng cộng 9 người, ít nhất cũng phải là 7.
Chinh vì nhiều thành viên nên thường thời gian chờ để thành lập HĐ rất lâu.
Thời gian từ khi có danh sách HĐ đến khi HĐ xuống thẩm định cũng lâu vì thành phần HĐ đa dạng.
Tôi tư vấn cho một số đon vị có khi phải chờ vài tháng nếu ở miền Trung hay Nam.
 

nguyen xuan thinh

Hạt giống tốt
Bài viết
1
Nơi ở
Ho Chi Minh City, Vietnam
scroll-topTop