Hỏi hồ sơ xử lý, tiêu huỷ CTNH

haphan

Mầm 2 lá
Bài viết
33
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đang làm một hồ sơ xin cấp phép xử lý, tiêu huỷ CTNH cho một đơn vị. Theo thông tư 12 - QLCTNH đơn vị phải lập báo cáo ĐTM. Nhưng trước đó vào tháng 3 năm 2006 đơn vị này đã có bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (thời hạn bản đăng ký 5 năm tính ra hiện giờ vẫn còn hiệu lực). Tại thời điểm này công suất thiết kế tăng so với năm 2006. Vậy giờ mình vẫn có thể sử dụng bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hay phải làm ĐTM? Cảm ơn các bạn góp ý kiến:cutesmile:
 
Sửa lần cuối:
N

nxqui

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
giai dap ho so tieu huy chat thai nguy hai

Vấn đề của ban đã nêu rõ trong muc 2 khoảng 2.1 của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006.
2.1. Có Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xử lý, tiêu huỷ CTNH được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2006. Đối với cơ sở đã hoạt động trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 mà chưa được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc chưa được xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường thì phải tiến hành khảo sát, đo đạc, đánh giá lại các tác động môi trường trong quá trình hoạt động để xây dựng các quy trình, kế hoạch, chương trình phù hợp nêu tại điểm 2.9 của Mục này.
Do đó bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường vẫn được sử dụng,nhưng mà còn công suất thiết kế đã thay đổi nên bạn phải buộc lòng lập DTM.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Luật thì vậy nhưng nếu mình là bên Sở thì yêu cầu bạn làm mới ĐTM vì bản đăng ký đạt TCMT tương đối cũ và không đánh giá hết các tác động môi trường đối với xử lý chất thải nhạy cảm như xử lý chất thải rắn nguy hại.
Nếu sở TNMT thông qua thì lên Cục có khả năng cũng bị hỏi lại, nên có văn bản rõ ràng gửi lên 2 cơ quan đó chứ không nên tự quyết nhờ đọc nghị định
 
scroll-topTop