Ứng dụng Gom Rác GRAC

[hỏi] mục đích của cái ống này?

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
nếu như hình trên thì theo ý kiến của mình ống đó có tác dụng làm giảm áp lực nước vào cột lọc khử phèn và ổn định, khống chế áp lực nước chỉ đến mức cao nhất là bằng chiều cao của ống, nếu áp lực trong bồn cao hơn, nước không lọc kịp thì sẽ chảy ra ngoài bằng ống này.
 
Top