Hội thảo đóng góp ý kiến về QCVN 01:2011/BCT – An toàn trong khai thác than hầm lò

An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò (QCVN 01:2011/BCT) được ban hành từ năm 2011. Sau 6 năm áp dụng, trong điều kiện trình độ KHCN trong khai thác mỏ than hầm lò có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc áp dụng cơ giới hóa trong đào lò, khai thác… Từ đó, đã bộc lộ một số hạn chế của QCVN 01:2011/BCT, cần thiết phải hiệu chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Chính vì vậy, từ năm 2015, Tập đoàn đã giao cho Viện KHCN mỏ thực hiện đề tài “Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện một số nội dung trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò, QCVN 01:2011/BCT”. Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu đề xuất, chỉnh sửa, hoàn thiện một số nội dung còn thiếu, một số nội dung chưa phù hợp với thực tế trong Quy chuẩn hiện hành.

Ngày 15/12/2017, tại Trung tâm An toàn mỏ đã diễn ra Hội thảo đóng góp ý kiến hiệu chỉnh QCVN01:2011/BCT. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Đình Thịnh chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các ban: AT, KCM, CV, KCL Tập đoàn; đại diện lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật có liên quan các công ty than hầm lò: Mạo Khê, Vàng Danh, Nam Mẫu, Uông Bí, Hòn Gai, Núi Béo, Dương Huy, Khe Chàm, Hạ Long; đại diện lãnh đạo Viện KHCN mỏ, Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp – TKV, Trung tâm Cấp cứu mỏ – TKV…

Tại Hội thảo, các đơn vị tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến trong việc điều chỉnh đối với QCVN 01:2011/BCT. Trên cơ sở những ý kiến tham luận của các thành viên tham dự Hội thảo, kết hợp với những nội dung đã thực hiện trước đó, nhóm thực hiện đề tài sẽ tổng hợp và hoàn thiện Báo cáo tổng kết đề tài./.

QCVN 01:2011/BCT quy định:
Điều 4. Các yêu cầu chung

Điều 5: Quy định về sức khoẻ người lao động

Điều 6: Quy định nghề làm việc trong hầm lò

Điều 7. Quy định về đào tạo, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Điều 8. Quy định về Ứng cứu sự cố – Tìm kiếm cứu nạn

Điều 9. Quy định về kiểm tra, kiểm soát người lao động

Điều 10. Quy định về sử dụng ngọn lửa trần

Điều 11. Quy định về trang bị bảo hộ lao động

Điều 12. Quy định về biển báo, tín hiệu

Điều 13. Quy định về tiêu chuẩn, trình độ và năng lực Lãnh đạo mỏ

Điều 14. Quy định về xếp loại mỏ theo khí Mêtan

Điều 15. Quy định về tổ chức sản xuất trong hầm lò

Điều 16. Quy định về công tác kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn

Điều 17. Quy định về nhật lệnh, giao – nhận ca

Điều 18. Quy định về báo cáo sự cố, tai nạn lao động

Văn phòng NSLC
 

Giới thiệu

Mạng xã hội Yêu Môi trường - Chợ Yêu Môi Trường được thành lập năm 2007 là mạng xã hội về môi trường lớn nhất Việt Nam
Sdt: 0908090013 - trongminh@ungphosuco.vn

Chủ đề mới

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
15,197
Bài viết
66,000
Thành viên
30,412
Thành viên mới nhất
Josinn
Top