phần mềm quản lý rác thải thông minh

Hội thảo giới thiệu nghị định 40 và quy chế ứng phó sự cố môi trường

#21
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
dễ mà, chứng từ hóa đơn thì lấy tiếp khách là được rồi. Cái này mình nói trực tiếp với xếp là ok thôi.
Quan trọng là Sếp bên mình không đồng ý như thế, văn hóa bên này nó không cho làm như thế. Vậy nên kể cả những việc đơn giản nhất bên mình cũng gọi tư vấn để phát sinh hợp đồng cho "hợp lý".
 
#22
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Quan trọng là Sếp bên mình không đồng ý như thế, văn hóa bên này nó không cho làm như thế. Vậy nên kể cả những việc đơn giản nhất bên mình cũng gọi tư vấn để phát sinh hợp đồng cho "hợp lý".
như vậy sướng quá rồi, bên mình toàn phải tự làm. Cái gì bắt buột mới thuê tư vấn, làm mệt chết. Hồ sơ hoàn thành công trình nhiều đơn vị làm lắm, quan trọng tùy nơi mà giá cao hay thấp.
 
Top