Hội thảo quản lý hóa chất - Cục Hóa Chất

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hội thảo quản lý hóa chất - Cục Hóa Chất
Ngày 18/11/2014 Cục Hóa chất (VINACHEMIA) tổ chức hội thảo về quản lý hóa chất
Giới thiệu phần mềm đánh giá rủi ro hóa chất AIST-MeRam đã được xây dựng cho các doanh nghiệp Nhật Bản.
hoachat.jpg

Phần mềm được thiết kế để đưa ra các thông tin sau:

1. Thông tin về đánh giá rủi ro hóa chất mức độ sàng lọc theo Luật kiểm soát hóa chất Nhật Bản (CSCL)bằng phương pháp đánh giá định lượng.

2. Thông tin về đánh giá rủi ro hóa chất mức độ 1 theo CSCL bằng phương pháp đánh giá chi tiết. Các thông tin đưa ra bao gồm:
- Định lượng được rủi ro của các hóa chất thuộc PACSs, tập chung chủ yếu đánh giá phơi nhiễm.
- Xác định được chỉ số PNEC bằng Mô hình vi sai các đặc tính nguy hại.
- Xác định được chỉ số PEC dựa trên đánh giá chọn lọc theo phương pháp bậc thang.

3. Thông tin về đánh giá rủi ro hóa chất mức độ 2 theo CSCL bằng chức năng đánh giá lại của phương pháp đánh giá chi tiết.
- Định lượng được rủi ro của các hóa chất thuộc PACSs, tập chung chủ yếu đánh giá đặc tính nguy hại của hóa chất.
- Xác định được chỉ số PNEC bằng Mô hình ảnh hưởng theo mức dân và phân bố độ nhạy của từng loài.
- Xác định được chỉ số PEC bằng cách sử dụng kết quả đánh giá phơi nhiễm thu được trong đánh giá rủi ro mức độ 1(dữ liệu thu được từ mô hình tính toán nồng độ hóa chất trong nước, dữ liệu quan trắc...)

Ngoài ra trong hội thảo còn có trao đổi về GHS, nhãn hóa chất, ...
 
scroll-topTop