Ứng dụng Gom Rác GRAC

hỏi về báo cáo quan trắc mt định kỳ

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các anh chị
Em muốn hỏi về các báo cáo quan trắc mt định kỳ thì sẽ tính từ thời điểm nhà máy bắt đầu sản xuất hay thời điểm nhà máy bắt đầu đăng ký kinh doanh ạ
Công ty em đã thực hiện quan trắc tháng 5 rồi, và cũng mới bắt đầu sản xuất tháng 5 thôi.
Giờ là tháng 10 rổi bên em mới quan trắc thì đã muộn chưa ạ? vì trong dtm bên em phải quan trắc 4 lần/ năm
mong các anh chị giúp đỡ
 
Top