Hỏi về báo cáo xác nhận hoàn thành

nhiennhien

Mầm 2 lá
Bài viết
35
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tềnh hềnh thực tế là t làm cái xác nhận cho công trình khai thác đá. Trong báo cáo ĐTM của nó có nêu tới bể tách dầu nhưng vị trí lại là ở trong khu vực phân xưởng sữa chữa trogn khu vực Nhà máy (không thuộc phạm vi khu khai thác đá). Nhà máy sản xuất đã có giấy xác nhận tuy nhiên trong giấy xác nhận đó lại ko có hạng mục bể lắng dầu đó nên h t đang ko pít làm thế nào với nó, để đưa nó vào hồ sơ xác nhận cho dự án khai thác mỏ đá thì có được không? nếu không đưa vào thì thực tế là Nhà máy sản xuất đó đã bị thiếu xác nhận hoàn thành cho hạng mục bể lắng dầu đó rồi. @@
 

nhiennhien

Mầm 2 lá
Bài viết
35

jujununi11

Cây công nghiệp
Bài viết
121
Nơi ở
Yên Bái
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Sorry! Hn mới trả lời bạn được. Đối với trường hợp của bạn theo mình có thể thực hiện theo 3 phương án sau:
1. Bạn xây dựng bể tách dầu theo yêu cầu trong ĐTM và làm báo cáo hoàn thiện CTXL như bình thường. (Phương án này khó thực hiện do chi phí khá cao).
2. Bạn lập báo cáo hoàn thiện CTXL cho từng giai đoạn và đưa việc xây dựng công trình bể tách dầu vào giai đoạn tiếp theo (Với điều kiện có phương án xử lý đối với nguồn phát sinh chất thải này)
3. Trường hợp nguồn chất thải này chủ đầu tư có phương án thu gom, xử lý khác mà vẫn đảm bảo yếu cầu nhưng khác với phương án thu gom xử lý trong ĐTM thì bạn hướng dẫn chủ đầu tư lập công văn đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ĐTM) xin điều chỉnh 1 phần nội dung trong báo cáo ĐTM cho phù hợp với yêu cầu thực tế của đơn vị.
Nếu cần có thể liên hệ với mình để cùng trao đổi: 01668.190.000.
Mình tên Giang!
 

nhiennhien

Mầm 2 lá
Bài viết
35
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Sorry! Hn mới trả lời bạn được. Đối với trường hợp của bạn theo mình có thể thực hiện theo 3 phương án sau:
1. Bạn xây dựng bể tách dầu theo yêu cầu trong ĐTM và làm báo cáo hoàn thiện CTXL như bình thường. (Phương án này khó thực hiện do chi phí khá cao).
2. Bạn lập báo cáo hoàn thiện CTXL cho từng giai đoạn và đưa việc xây dựng công trình bể tách dầu vào giai đoạn tiếp theo (Với điều kiện có phương án xử lý đối với nguồn phát sinh chất thải này)
3. Trường hợp nguồn chất thải này chủ đầu tư có phương án thu gom, xử lý khác mà vẫn đảm bảo yếu cầu nhưng khác với phương án thu gom xử lý trong ĐTM thì bạn hướng dẫn chủ đầu tư lập công văn đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ĐTM) xin điều chỉnh 1 phần nội dung trong báo cáo ĐTM cho phù hợp với yêu cầu thực tế của đơn vị.
Nếu cần có thể liên hệ với mình để cùng trao đổi: 01668.190.000.
Mình tên Giang!
Bạn ơi, trong báo cáo đtm của Dự án khai thác mỏ đá vôi có ghi là Phân xưởng khai thác đã xây dựng bể lắng tách dầu và xử lý dầu thải, hàng được đo kiểm và giám sát của cơ quan chức năng... t đọc thì t hiểu là cái bể lắng tách dầu này đã được xây dựng tại Nhà máy, còn trên khu khai thác đá thì không có. Vậy, khi t viết báo cáo có cần nêu rõ mục này vào coogn trình xử lý nước thải không? Vì t vẫn nghĩ là đó là hạng mục được xây dựng trong Nhà máy tức là nó ở ĐTM Dự án của cả Nhà Máy rồi, nhưng hiện tại t đọc trong cái văn bản xác nhận cho cả Nhà máy thì lại ko thấy có mục bể lắng tách dầu này @@ Nếu giờ đưa cái hạng mục bể lắng tách dầu vào trogn công trình bảo vệ môi trường cho mỏ đá thì có ý kiến nói với t là thế là chưa đúng, nó đang thuộc về Nhà máy chứ không phải trogn khu vực mỏ đá khai thác.
 

xuan nguyen

Hạt giống tốt
Bài viết
2
Nơi ở
quảng ngãi
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mỏ đá lúc làm DTM thì chưa hoạt động khai thác đá nên bể tách dầu chỉ là làm trên lý thuyết thôi bạn. Thực tế hệ thống xử lý nước thải một số mỏ đá mình tham khảo rất đơn giản: nước mưa chảy vào hố lắng (tận dụng moong đã khai thác) rồi cho ra mương dẫn đến nguồn tiếp nhận.
Giờ trong báo cáo hoàn thành bạn làm mục" các công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đã được điều chỉnh, thay đồi so vơi báo cáo ĐTM đã được phê duyệt"
bạn làm bảng ghi nội dung, phương án đề xuất trong báo cáo DTM, phương án điều chỉnh đã thực hiện. rồi diễn giải lý do thay đổi phương án xử lý là được đó bạn.
 

nhiennhien

Mầm 2 lá
Bài viết
35
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mỏ đá lúc làm DTM thì chưa hoạt động khai thác đá nên bể tách dầu chỉ là làm trên lý thuyết thôi bạn. Thực tế hệ thống xử lý nước thải một số mỏ đá mình tham khảo rất đơn giản: nước mưa chảy vào hố lắng (tận dụng moong đã khai thác) rồi cho ra mương dẫn đến nguồn tiếp nhận.
Giờ trong báo cáo hoàn thành bạn làm mục" các công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đã được điều chỉnh, thay đồi so vơi báo cáo ĐTM đã được phê duyệt"
bạn làm bảng ghi nội dung, phương án đề xuất trong báo cáo DTM, phương án điều chỉnh đã thực hiện. rồi diễn giải lý do thay đổi phương án xử lý là được đó bạn.
uh, t cũng đã đi khảo sát thực tế bạn ạ, đúng như bạn nói đấy, hệ thống hố lắng rất đơn giản. Bạn đã làm xác nhận hoàn thành cho mỏ đá nào chưa cho t xem qua được ko? mail của t là nhienkoy@gmail.com, t cảm ơn nhé
 
scroll-topTop