hỏi về biện pháp xử lý nước thải

TaiEmtq

Cỏ 3 lá
Bài viết
60
Nơi ở
ha nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nhìn chung muốn xử lý nước thải cần phải phân tích các thành phần của nước thải: BOD, COD, Nito tổng, TSS, kim loại nặng.... sau mí đề ra được công nghệ. theo suy nghĩ của mình:
tỉ lệ: BOD/COD nó cho biết tích chất nước thải đó là như thế nào
BOD/COD> 0,5 chứng tỏ chất lượng nước chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy bằng con đường sinh học. nên có thể sử dụng nhiều các biện pháp xử lý sinh học, tuy nhiên vẫn phải sử dụng các biện pháp hóa học nếu cần thiết .
BOD/COD < 0,5 thì trong nước chứa ít chất hữu cơ dễ phân hủy bằng con đường sinh học. nên phải dùng chủ yếu các biện pháp hóa học.
 
scroll-topTop