Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Hỏi về các loại chứng chỉ/chứng nhận ATLD, điện-điện tử

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các tiền bối cho em hỏi về các loại chứng chỉ/chứng nhận liên quan đến các thiết bị điện, điện tử, hóa chất, an toàn lao động, sức khỏe. Sếp em mới bắt em thống kê tất cả các loại chứng chỉ/chứng nhận đó mà em mới chuyển sag lĩnh vực này nên chưa biết gì, mong mọi người giúp em ạ.
 
Top