Hỏi về CTR sinh hoạt

puppy

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đang làm đồ án CTR.. nhưng trong đề lại không cho lượng chất thải ở chợ...
Các bro cho hỏi: có tỉ lệ giữa rác chợ va rác sinh hoạt không... tỉ lệ nếu có là bao nhiêu, dựa vào đâu..
Và trong khi đốt CTRNH thì có khí ô nhiễm thoát ra... công nghệ xử lý khí thải thường là gi...
Mong chờ các rep của các bro... thk all
Yh That_tinh_co_doc@y.c -> onl 15/24
 
scroll-topTop