Hỏi về đăng ký khối lượng CTNH khi xin cấp sổ chủ nguồn thải CTNH

Như Lê

Mầm xanh
Bài viết
6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các anh chị cho em hỏi ngu 1 xí: Mục đích của việc đăng ký khối lượng CTNH (dự kiến/Trung bình) khi xin cấp sổ chủ nguồn thải CTNH để làm gì ạ?

1. Giả sử công ty đăng ký phát thải 100kg bóng đèn/năm nhưng chỉ chuyển giao 40kg (theo chứng từ với đơn vị thu gom xử lý) thì sao? - Nếu bị hỏi thì nói "Do sử dụng các biện pháp giảm thiểu tại nguồn"
2. Hoặc đăng ký 100kg bóng đèn/năm mà chuyển giao 150kg/năm thì sao? - Giả sử khối lượng vượt chưa tới mức phải đăng ký lại sổ chủ.

Trường hợp đăng ký phát thải 100kg/năm CTNH nhưng thực tế chỉ phát thải 50kg/năm (thường xuyên) thì có phải làm giải trình hay gì khác không? (Trong TT12 có quy định xử phạt cho việc không quản lý khối lượng CTNH nhưng em chưa hiểu lắm về nội dung này)

Em cảm ơn ạ.
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mục đích của đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là tuân thủ pháp luật (thông tư 12 về quản lý chất thải nguy hại, nghị định xử phạt về môi trường). Và giúp cho "chủ nguồn thải" ( bao gồm cả doanh nghiệp) và cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát, quản lý chất thải ngăn ngừa ô nhiễm.
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nếu bên công ty bạn có sự chênh lệch về khối lượng chất thải nguy hại trong "sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại" và thực tế. Thì:
Vui lòng xem xét ngưỡng này có phải đăng ký lại không ?(so sánh với yêu cầu trong thông tư hoặc các quy định của nhà nước)
Nếu không chênh lệch nhiều (kể cả vượt hay thấp hơn về khối lượng) thì cứ báo báo định kỳ là được.
Lưu ý: tùy vào từng địa phương mà linh hoạt thôi
 

minhtoan

Mầm xanh
Bài viết
17
Nơi ở
Hạ Long Quảng Ninh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
cho em hỏi luôn với
1. khí mà lượng bóng đèn trong chứng từ chuyển giao thấp hơn với lượng đã đang ký phát sinh hoặc báo cáo định kỳ thì giải thích thê nào cho hợp lý ạ?
2. đựng bóng đèn hỏng vào bao tải rồi buộc kín dán mã có ddc ko như thê có đúng quy định ko vo cho vào thùng có naows thì lại ko vừa ko đậy đc nắp?
 

Snow queen

Hạt giống tốt
Bài viết
3
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các anh chị cho em hỏi ngu 1 xí: Mục đích của việc đăng ký khối lượng CTNH (dự kiến/Trung bình) khi xin cấp sổ chủ nguồn thải CTNH để làm gì ạ?

1. Giả sử công ty đăng ký phát thải 100kg bóng đèn/năm nhưng chỉ chuyển giao 40kg (theo chứng từ với đơn vị thu gom xử lý) thì sao? - Nếu bị hỏi thì nói "Do sử dụng các biện pháp giảm thiểu tại nguồn"
2. Hoặc đăng ký 100kg bóng đèn/năm mà chuyển giao 150kg/năm thì sao? - Giả sử khối lượng vượt chưa tới mức phải đăng ký lại sổ chủ.

Trường hợp đăng ký phát thải 100kg/năm CTNH nhưng thực tế chỉ phát thải 50kg/năm (thường xuyên) thì có phải làm giải trình hay gì khác không? (Trong TT12 có quy định xử phạt cho việc không quản lý khối lượng CTNH nhưng em chưa hiểu lắm về nội dung này)

Em cảm ơn ạ.
Theo mình hiểu:
1. Nếu thực tế chuyển giao khối lượng CTNH < khối lượng đăng ký thì không sao, bạn cứ làm báo cáo bình thường theo đúng khối lượng thực tế.
2. Theo khoản 4a, điều 16 của Thông tư 12/2011/BTNMT thì nếu tăng từ 15% trở lên đối với số lượng CTNH đã đăng ký thì bạn phải xin cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải. (Trong trường hợp của bạn là đã tăng 50%). Còn nếu số lượng vượt < 15% thì rõ ràng là không sao, cứ báo cáo định kỳ bình thường.
 
scroll-topTop