Hỏi về ĐTM?

hiepcnmt

Mầm xanh
Bài viết
22
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trong thông tư 26 về hướng dẫn lập ĐTM, thì cho mình hỏi phần hướng dẫn về lập ĐTM cho dự án mở rộng nâng công suất, cách thức mình thực hiện ĐTM này như thế nào :30Dự án đầu tư của doanh nghiệp phải làm lại từ đầu hay là chỉ phần mở rộng?
Bạn nào có file về ĐTM mở rộng, nâng công suất thì gửi cho mình theo địa chỉ mail syhiep@gmail.com :005:
 

jujununi11

Cây công nghiệp
Bài viết
121
Nơi ở
Yên Bái
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cái này mình cũng đã làm và được thông qua có 1 số kinh nghiệm chia sẽ ntn:
-Về giấy chứng nhận đầu bạn phải điều chỉnh lại theo công suất mới.
- Về nội dung ĐTM bạn chỉ đánh giá những thay đổi, phần nâng công suất và những tác động môi trường do việc nâng công suất lên thôi.
- Lưu ý đây là dự án đã đi vào hoạt động như vậy các tác động môi trường ở đây bạn lấy theo dữ liệu đo đạc thực tế và kết quả giám sát chất lượng môi trường hàng năm của nhà máy đừng máy móc tính toán theo bộ hệ số phát thải nhé.
 
scroll-topTop