Ứng dụng Gom Rác GRAC

Hỏi về hoạt động hậu ĐTM

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Các bạn cho mình hỏi, có những cơ sở sx đã được phê duyệt ĐTM từ trước, đã đi vào vận hành, đến thời điểm bây giờ có phải làm báo cáo về tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ MT của cơ sở mình như đã nêu trong ĐTM ko?
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Làm theo hướng dẫn của thông tư nào? thông tư 26, tớ tưởng chỉ áp dụng cho các cơ sở vừa được phê duyệt ĐTM, chưa đi vào hoạt động, chỉ vận hành thử nghiệm và báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm đấy thôi chứ?
 
Top