Hỏi vê kiểm tra môi trường hai nhà máy sản xuất nằm cạnh nhau, có phát khí thải ô nhiễm?

ttnt

Mầm 2 lá
Bài viết
29
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình làm ở phường, người dân phản ánh nhà máy A sản xuất phân NPK (nằm cạnh nhà máy B sản xuất giấy). Vừa rồi ủy ban phường có mời A lên giải trình, họ nói đã lập ĐTM cho dây chuyền sx cũ, nay đã đổi sang dcsx mới với hệ thống xử lý chặt chẽ hơn và đã được thẩm định (họ không nói rõ có làm ĐTM bổ sung chưa, mình chưa hỏi). Họ cho rằng khí thải đó là do nhà máy B gây ra với bằng chứng là đã từng ngồi trong phòng và nghe mùi bay đến.
Họ nói nếu có vi phạm thì chỉ vi phạm ở xả bụi (thải không thường xuyên trong ngày), còn mùi hôi thì đảm bảo không có, sắp đến họ sẽ mang ĐTM (mới/cũ gì đó) và các giấy tờ quan trắc định kì của Sở đến trình cho phường.
Và phường mình cũng sẽ mời ông B lên giải trình trong thời gian sắp đến.
Mình đã tham khảo trong NĐ 29-2011 về việc bắt buộc lập đtm bổ sung khi thay đổi dcsx, mình sẽ lưu ý điều này khi kiểm tra giấy tờ của bên nhà máy A.
Ngoài ra còn những lưu ý gì thì xin các bạn chỉ bảo thêm.
Thân! :02:
 

sangnguyenthanh

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình làm ở phường, người dân phản ánh nhà máy A sản xuất phân NPK (nằm cạnh nhà máy B sản xuất giấy). Vừa rồi ủy ban phường có mời A lên giải trình, họ nói đã lập ĐTM cho dây chuyền sx cũ, nay đã đổi sang dcsx mới với hệ thống xử lý chặt chẽ hơn và đã được thẩm định (họ không nói rõ có làm ĐTM bổ sung chưa, mình chưa hỏi). Họ cho rằng khí thải đó là do nhà máy B gây ra với bằng chứng là đã từng ngồi trong phòng và nghe mùi bay đến.
Họ nói nếu có vi phạm thì chỉ vi phạm ở xả bụi (thải không thường xuyên trong ngày), còn mùi hôi thì đảm bảo không có, sắp đến họ sẽ mang ĐTM (mới/cũ gì đó) và các giấy tờ quan trắc định kì của Sở đến trình cho phường.
Và phường mình cũng sẽ mời ông B lên giải trình trong thời gian sắp đến.
Mình đã tham khảo trong NĐ 29-2011 về việc bắt buộc lập đtm bổ sung khi thay đổi dcsx, mình sẽ lưu ý điều này khi kiểm tra giấy tờ của bên nhà máy A.
Ngoài ra còn những lưu ý gì thì xin các bạn chỉ bảo thêm.
Thân! :02:

Thực tế việc xác định, đánh giá mức độ ô nhiễm khí thải và mùi hôi ở khu vực gồm nhiều nhà máy sản xuất gộp lại rất khó, không cơ sở nào chịu nhận là mùi đó phát ra từ cơ sở mình nên hiện tại chỉ xem xét ở mức độ tuyên truyền chủ cơ sở tự ý thức và hạn chế phát tán mùi hôi (nếu có) của cơ sở mình ra bên ngoài, trong Nghị định 117 có quy định rõ mức phạt đối với cơ sở gây mùi hôi khó chịu, nếu mùi hôi đó nghiêm trọng thì khi kiểm tra cơ sở cứ căn cứ vào NĐ 117 phạt. Còn việc bạn mời làm việc tôi nghĩ chỉ nên ở mức độ tuyên truyền, việc cần lưu ý là:
1. thủ tục bảo vệ môi trường của A và B đã đầy đủ chưa. (trong đó là cam kết hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường; báo cáo giám sát môi trường định kỳ có đủ chưa?
2. xem quy trình xử lý nước thải của B có đúng với cam kết, và hệ thống thu gom bụi của A có đúng như báo cáo chưa? ngoài ra chất thải nguy hại có phát sinh không? và đăng ký - xử lý ntn.
3. Khi mời làm việc chủ yếu có vậy, thủ tục là chính, khi kiểm tra thực tế thấy phát sinh sai phạm mới tính tính tiếp...
Chúc bạn hoàn thành nhiệm vụ!
 
scroll-topTop