Ứng dụng Gom Rác GRAC

Hỏi về làm cam kết môi trường cho trường mầm non

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Các bạn cho mình hỏi, khi làm cam kết BVMT cho trường mầm non có phần tính toán ước lượng rác thải sinh hoạt của trường, trong những bản cam kết làm cho công ty , nhà hàng... mình thấy thường dùng 0.5 kg/người/ngày để tính nhưng ma trường mầm non mình thấy toàn trẻ em nếu dùng số liệu này thì có chính xác không? có số liệu nào khác không, theo tài liệu nào? mong các bạn giúp đỡ.
 
Top