Hỏi về lập lại báo cáo ĐTM

comay2011

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em muốn hỏi cả nhà chút nhé. Em đang nghiên cứu một hồ sơ cho khu công nghiệp, trước đây họ đã có báo cáo ĐTM, trong báo cáo của họ cũng đã có trạm xử lý nước thải tập trung là 6000m3. tuy nhiên, đến nay họ mới bắt đầu xây trạm và tăng theo quy hoạch mới là tăng coogn suất lên 6600m3. KCn này đi vào hoạt động từ 10 năm nay và họ đã có sự thay đổi về cơ cấu ngành nghề và cũng đã được Thủ tướng CP phê duyệt thay đổi cơ cấu KCN. Vúa rồi họ trình thay đổi quy hoạch chi tiết xây dựng KCN và được duyệt. Vậy theo ý anh chị là em nên làm là lập lại báo cáo cho toàn kcn hay chỉ riêng trạm xử lý kia? Em cảm ơn cả nhà.
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Điều 15. Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
1. Dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng trong quá trình triển khai thực hiện có một trong những thay đổi dưới đây phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường:
a) Có những thay đổi quy định tại các Điểm a, b Khoản 1 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường;
b) Bổ sung những hạng mục đầu tư có quy mô, công suất tương đương với đối tượng thuộc danh mục Phụ lục II Nghị định này;
c) Có thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ hoặc những thay đổi khác dẫn đến các công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường gia tăng;
d) Theo đề nghị của chủ dự án.
2. Chủ dự án chỉ được thực hiện những thay đổi nêu tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.
3. Việc lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định và phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo quy định tại các Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định này.
 

comay2011

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Điều 15. Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
1. Dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng trong quá trình triển khai thực hiện có một trong những thay đổi dưới đây phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường:
a) Có những thay đổi quy định tại các Điểm a, b Khoản 1 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường;
b) Bổ sung những hạng mục đầu tư có quy mô, công suất tương đương với đối tượng thuộc danh mục Phụ lục II Nghị định này;
c) Có thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ hoặc những thay đổi khác dẫn đến các công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường gia tăng;
d) Theo đề nghị của chủ dự án.
2. Chủ dự án chỉ được thực hiện những thay đổi nêu tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.
3. Việc lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định và phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo quy định tại các Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định này.
Vậy bạn ơi, t nên ốp dự án này theo mục nào trong điều này? Có thể là mục c khoản 1 là: Có thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ hoặc những thay đổi khác dẫn đến các công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường gia tăng; tớ vẫn hiểu thoe ý là h Quy hoạch được điều chỉnh lại và phát sinh thêm nước thải nên phải lập lại là điều chác chắn tuy nhiên do ở Báo cáo cũ đã có hạng mục là trạm xử lý 6000m3 và giờ tăng lên là 6600, t có hỏi qua 1 ý kiến thì họ lại nói là trong báo cáo đã có thì h họ cứ xây dựng thôi. Giúp tớ nhé.
 
scroll-topTop