Hỏi về Nhà Máy rác Nàm Sơn, Sóc Sơn

trungpaven

Hạt giống tốt
Bài viết
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin chào toàn thể thành viên của diễn đàn yêu môi trường!
Ở đây, mọi người ai cũng học về ngành liên quan đến môi trường, mình thì không. Mình học bên kiến trúc và đang làm đồ án về nhà máy xử lý rác thải Nam Sơn đang được xây dựng và hoàn thành vào cuối năm nay. Mình tìm mọi thông tin về công nghệ sản xuất compost của nhà máy, nhưng chưa tìm đc nhà máy đấy sản xuất theo công nghệ compost Lemna hay công nghệ khác. Ai có thông tin chi tiết về công nghệ của nhà máy đó, hoặc có bản vẽ thảm khảo chỉ tiết thiết kế của nhà máy thì càng tốt.
Mình xin chân thành cảm ơn thành viên và ban quản trị diễn đàn.
 
scroll-topTop