phần mềm quản lý rác thải thông minh

Nước thải Hỏi về PAC 30%

#1
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Pac 30% tức là cứ 10kg pac thì chỉ có 3kg là pac tinh kiết còn lại là tạp chất, phụ gia gì đó...
Còn công thức tính thì sử dụng công thức c% = (mct/mdd)* 100%
Trong đo c%=10
mct là khối lượng pac cần pha.
mdd là khối lượng nước (cho là 1kg/1l) + mct
Từ đó tính ra đc mct rồi .
Nên nhớ độ tinh kiết pac 30%
Tới đó tự tính nhé
 
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Pac 30% tức là cứ 10kg pac thì chỉ có 3kg là pac tinh kiết còn lại là tạp chất, phụ gia gì đó...
Còn công thức tính thì sử dụng công thức c% = (mct/mdd)* 100%
Trong đo c%=10
mct là khối lượng pac cần pha.
mdd là khối lượng nước (cho là 1kg/1l) + mct
Từ đó tính ra đc mct rồi .
Nên nhớ độ tinh kiết pac 30%
Tới đó tự tính nhé
Từ dạng rắn sang dạng lỏng sử dụng công thức đó được à bạn!

Nếu vậy phèn nhôm 17% cũng sử dụng như vậy hat bạn!
 
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đúng rồi. Công thức đó xài đc hết. Trong công thức có dd ( dung dịch) là dạng lỏng đó bạn. Định nghĩa dung dịch là hỗn hợp hòa tan dung môi và chất tan. Dung môi ở đây là nước (1kg/l) chất tan(ct) là pac đó. Vậy là tính đc rồi nhé. Chưa hiểu thì xem lại hóa lớp 8 hay lớp 9 gì đó có công thức này
 
Top