[Hỏi] Về phương pháp ước lượng tính toán đối với nước thải có chứa thành phần CTNH

hoangbao1340

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào ace!
Công ty em đang trong giai đoạn lập báo cáo ĐTM. Trong quá trình lập báo cáo em có một số vấn đề thắc mắc.

Đầu tiên em có những ước tính sơ bộ thế này tạm gọi là phần giả thiết:
+Nước vệ sinh tháp giải nhiệt: ước tính 10 m3/năm
+Nước thải từ quá trình xử lý bề mặt vật liệu: 8m3/ngày
+Nước thải từ quá trình ngâm chất lỏng xử lý vật liệu: 50 m3/ngày
+Nước xả đáy nồi hơi: 5m3/ngày

Em muốn hỏi là có phương pháp nào để ước lượng khối lượng riêng của từng dòng thải bên trên được không? để mình có thể tính toán quy đổi ra đơn vị kg/năm(sổ chủ nguồn thải đăng ký theo đơn vị này)
Rất mong ace nhiệt tình giải đáp em cảm ơn nhiều!
 
scroll-topTop