Hỏi về sổ chủ nguồn thải với!

bkngoctn

Hạt giống tốt
Bài viết
2
Nơi ở
tp.hcm
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khách sạn chuyễn từ 3 sao lên 4 sao, đang làm ĐTM bổ sung, và muốn thực hiện lại sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, thì giá khỏng bao nhiêu? làm trong bao nhiêu ngày ah? chi phí ký hợp đồng thu gôm chất thải là bao nhiêu v? có ai biết đơn vị nào thu gôm rẻ rẻ không? đơn vị đang làm cho mình mắc quá, ah2 có thể lưu trữ tại chỗ dược không?
 

trungnguyen1990

Cỏ 3 lá
Bài viết
46
Nơi ở
158 Nguyễn Văn Thủ, Đa kao,
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bây giờ thì làm gì còn làm DTM bổ sung được nữa nhỉ
"+ Trước đây áp dụng "Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường" thì bạn có thể làm ĐTM bổ sung cho dự án thay thế ĐTM trước đó;
+ Nhưng hiện tại NĐ 21 đã hết hiệu lực và thay thế vào đó là Nghị định số 29/2011/ND-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, theo đó bạn không làm được ĐTM bổ sung.
Chỉ có một trường hợp giúp bạn hoàn tất thủ tục môi trường là bạn phải làm Đề án BVMT đơn giản hoặc chi tiết (tùy quy mô dự án mà bạn đang làm) theo quy định tại Điều 37 & 38 Nghị định số 29/2011/ND-CP và theo hướng dẫn của Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
+ Tuy nhiên Thông tư 01/2012 nói trên đã hết hiệu lực ngày 05/06/2013."
Nguồn: diendanmoitruong​
Do vậy bây giờ bạn không thề làm DTM bổ sung cũng Như Đề án được. Bạn xem them bai viết này nha http://yeumoitruong.vn/forum/showthread.php?t=24791&p=86607#post86607
muốn thực hiện lại sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, thì giá khỏng bao nhiêu? làm trong bao nhiêu ngày ah? chi phí ký hợp đồng thu gôm chất thải là bao nhiêu
Cái này mình không biết là làm lại SCNT hay Đăng kí thay đổi, bổ sung SCNT đã có. Để mình xem lại rồi trả lời bạn sau. Ai biết thì trả lời hộ với nha.
 

trungnguyen1990

Cỏ 3 lá
Bài viết
46
Nơi ở
158 Nguyễn Văn Thủ, Đa kao,
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
muốn thực hiện lại sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, thì giá khỏng bao nhiêu?
Trả lời bạn khoảng này luôn, Bạn Nâng cấp KS từ 3 lên 4 sao, Nếu đã có SCNT lúc trước thì bạn ko cần lập lại SCNT mà bạn chỉ cần đăng kí bổ sung cho SCNT lúc đầu tại sở/phòng TNMT lúc bạn ĐK, giấy tờ cần:
1. Đơn xin bổ sung CTNH theo mẫu
2. Bảng trình bày nội dung bổ sung: lượng, chất
3. SCNT cũ.
 

seu dau do

Cỏ 3 lá
Bài viết
48
Nơi ở
Sóc Trăng
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
[ah2 có thể lưu trữ tại chỗ dược không?]
Bạn có thể lưu trữ lại nếu số lượng quá ít nhưng cần xây kho (nơi chứa) đúng theo quy định về Quản lý CTNH và định kỳ 6 tháng 1 lần báo cáo về cơ quan nơi bạn đăng ký Sổ Chủ nguồn thải CTNH. Nếu bạn muốn rẻ thì nên làm hợp đồng chung với một số doanh nghiệp khác vì CTNH ít mà thuê xử lý thì mắc lắm.
 
scroll-topTop