Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

hỏi về thông tư 26

yaya9027

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
xin chào mọi người,
mình muốn hỏi mọi người vè thông tư 26. Ở phần mở đầu, trong phần xuất xứ dự án có ghi: 1.2 cơ quan, tổ chức thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư" mình k rõ đây là cơ quan nào vì trong nhiều đtm người ta ghi luôn là công ty đầu tự dự án đó.
Ví dụ Nếu là dự án " đầu tư xây dựng bến xe tại phường thịnh đán- tp thái nguyên-tỉnh thái nguyên" thì cơ quan ở phần 1.2 là cơ quan nào.
Mong các bạn giải thích hộ mình với. Thanks nhiều.:kiss:
 
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
xin chào mọi người,
mình muốn hỏi mọi người vè thông tư 26. Ở phần mở đầu, trong phần xuất xứ dự án có ghi: 1.2 cơ quan, tổ chức thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư" mình k rõ đây là cơ quan nào vì trong nhiều đtm người ta ghi luôn là công ty đầu tự dự án đó.
Ví dụ Nếu là dự án " đầu tư xây dựng bến xe tại phường thịnh đán- tp thái nguyên-tỉnh thái nguyên" thì cơ quan ở phần 1.2 là cơ quan nào.
Mong các bạn giải thích hộ mình với. Thanks nhiều.:kiss:
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Dự án.
 
Top