Hỏi về thủ tục báo cáo chất thải nguy hại

hoahong39

Cây công nghiệp
Bài viết
340
Nơi ở
HCM
Website
hoahong39.wordpress.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
CHào anh,
Theo nghị định 38/2015/NĐ-CP quy định tại khoản 5, điều 7 có viết:
5. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm định kỳ 06 (sáu) tháng báo cáo về việc lưu giữ chất thải nguy hại tại cơ sở phát sinh với Sở Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản riêng hoặc kết hợp trong báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ khi chưa chuyển giao được trong các trường hợp sau:

a) Chưa có phương án vận chuyển, xử lý khả thi;

b) Chưa tìm được chủ xử lý chất thải nguy hại phù hợp.

Theo thông tư 36/2015/TT-BTNMT tại điều 6 có viết:
6. Lập và nộp các báo cáo:
a) Báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư này và nộp Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. Trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 12 Thông tư này, chủ nguồn thải CTNH chỉ báo cáo một lần trong thời hạn 01 (một) tháng kể từ ngày chấm dứt hoạt động;
Hai trường hợp này hoàn toàn khác nhau nhé anh!
Báo cáo thông tư 12 với thông tư 36 có sự thay đổi một số thuật ngữ nên anh thay thế ngay nhé anh; về cấu trúc không khác biệt nhau lắm
 

hoahong39

Cây công nghiệp
Bài viết
340
Nơi ở
HCM
Website
hoahong39.wordpress.com

Nghĩa Ngờ Nghệch

Cây công nghiệp
Bài viết
190
Nơi ở
Thái Nguyên
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
CHào anh,
Theo nghị định 38/2015/NĐ-CP quy định tại khoản 5, điều 7 có viết:
5. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm định kỳ 06 (sáu) tháng báo cáo về việc lưu giữ chất thải nguy hại tại cơ sở phát sinh với Sở Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản riêng hoặc kết hợp trong báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ khi chưa chuyển giao được trong các trường hợp sau:

a) Chưa có phương án vận chuyển, xử lý khả thi;

b) Chưa tìm được chủ xử lý chất thải nguy hại phù hợp.

Theo thông tư 36/2015/TT-BTNMT tại khoản 5, điều 9 có viết:
6. Lập và nộp các báo cáo:
a) Báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư này và nộp Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. Trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 12 Thông tư này, chủ nguồn thải CTNH chỉ báo cáo một lần trong thời hạn 01 (một) tháng kể từ ngày chấm dứt hoạt động;
Hai trường hợp này hoàn toàn khác nhau nhé anh!
Báo cáo thông tư 12 với thông tư 36 có sự thay đổi một số thuật ngữ nên anh thay thế ngay nhé anh; về cấu trúc không khác biệt nhau lắm
Bạn tìm hiểu luật rất kỹ đó. Thanks câu trả lời của bạn!
 

Nghĩa Ngờ Nghệch

Cây công nghiệp
Bài viết
190
Nơi ở
Thái Nguyên
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mấy bạn cho mình hỏi chút. trong thông tư 36/2015 không nói đến thời hạn lưu giữ chất thải nguy hại tối đa là bao lâu? còn trong thông tư 12/2011 có nêu rõ thời hạn 06 tháng. Vậy theo thông tư mới thì quy định như thế nào?
Gửi bạn Tâm;
Nếu trong Thông tư 36/2015 không nhắc đến thời hạn tối đa lưu trữ CTNH thì bạn có thể tham khảo Nghị định 179/2013 xử lý vi phạm môi trường (Vì nghị định này vẫn còn hiệu lực nên nếu bạn lưu trữ quá 6 tháng mà không báo cáo thì sẽ bị xử phạt tại Điều 21, Khoản 4, Mục C: Phạt 30tr-40tr)
 

nguyen thi tam

Cỏ 3 lá
Bài viết
60
Nơi ở
Vũng Tàu
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Gửi bạn Tâm;
Nếu trong Thông tư 36/2015 không nhắc đến thời hạn tối đa lưu trữ CTNH thì bạn có thể tham khảo Nghị định 179/2013 xử lý vi phạm môi trường (Vì nghị định này vẫn còn hiệu lực nên nếu bạn lưu trữ quá 6 tháng mà không báo cáo thì sẽ bị xử phạt tại Điều 21, Khoản 4, Mục C: Phạt 30tr-40tr)
cảm ơn bạn nhé
 
scroll-topTop