Ứng dụng Gom Rác GRAC

Hỏi về thủ tục môi trường, các vấn đề DTM

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em chào cả nhà, Em có một nhà máy sản xuất phụ gia. Theo nghị định 18/2015 thì thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ TNMT. Tuy nhiên, trước đây khi Nhà máy đi vào hoạt động từ năm 1997 và 2003 đã có Báo cáo ĐTM được UBND tỉnh phê duyệt. Hiện tại, khi bị kiểm tra thì Bộ đưa ra biện pháp là: Buộc CT phải có biện pháp xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về MT và các biện pháp BVMT khác theo quy định của PL.
Vậy, hồ sơ em cần làm là những gì ạ? Em cảm ơn.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
#2

Chủ đề mới

Top