Hỏi về trắc dọc mạng lưới đường ống cấp nước.

vhtuyen

Hạt giống tốt
Bài viết
2
Nơi ở
TP HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1/ Các bạn cho mình hỏi, trong cấp nước, công tác vẽ trắc dọc mạng lưới đường ống ngoài việc dùng để tính khối lượng đào đắp thì còn tác dụng gì nữa ko ?

2/ Mình có file dự toán khảo sát tuyến mạng, có dùng 3 mã hiệu định mức như sau :
- CM.02100 : Đo vẽ chi tiết bản đồ trên cạn.
- CL.03100 : Khống chế độ cao, thủy chuẩn kỹ thuật.
- CK.04300 : Đo lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp 2.

Mình ko rành về chuyên ngành trắc địa, nên các bạn cho mình hỏi công tác Khống chế cao độ (CL.03100) và Đo lưới khống chế mặt bằng (CK.04300) để làm gì vậy các bạn ?

Nay mình dùng 3 mã hiệu trên để lập dự toán thì chủ đầu tư không đồng ý, và yêu cầu chỉ dùng mã hiệu CS.172100 ( Khảo sát đăng ký đường cũ cấp 4, địa hình cấp 3 ) thay cho 3 mã hiệu bên trên. Nhưng mình tìm trong bộ định mức 1779 phần khảo sát, lại ko thấy mã hiệu này.

Các bạn có thể cho mình hỏi mã hiệu định mức đó nằm ở đâu, và dùng trong trường hợp nào vậy ? Nếu dùng mã hiệu này thì chi phí khảo sát xuống rất thấp, vậy chủ đầu tư yêu cầu dùng mã hiệu đó là có đúng ko ? xin cảm ơn rất nhiều.
 
scroll-topTop