Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nước thải Hỏi về tràn bùn tại bể lắng hóa lý

#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hệ thống lâu ngày ko chạy hóa lý, xái NaOH,PAC với Polymer bùn nó nổi tại bể lắng hóa lý từng cục nhỏ nhỏ do ko để ý e chạy nước và nước lên khiến bùn theo ống qua bể trung gian, sau đó e có đánh tan và thải bùn nhưng 1 lượng đã vào bể trung gian bây giờ xử lý số bùn đó ntn e chưa bơm nc bể trung gian vào aerorank
 

vipdk21

New Member
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hệ thống lâu ngày ko chạy hóa lý, xái NaOH,PAC với Polymer bùn nó nổi tại bể lắng hóa lý từng cục nhỏ nhỏ do ko để ý e chạy nước và nước lên khiến bùn theo ống qua bể trung gian, sau đó e có đánh tan và thải bùn nhưng 1 lượng đã vào bể trung gian bây giờ xử lý số bùn đó ntn e chưa bơm nc bể trung gian vào aerorank
Khả năng cao là do lâu ngày ko chạy
bùn lên men
khi hoạt động lại tạo áp lực lên bùn bị tách ra và nổi lên
chỉ cần xả bùn đi là ok
 

sieucuibap

New Member
#5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đi vận hành gặp sự cố bị tràn nổi bùn tại bể lắng hóa lý và khả năng bùn đi vào máng qua bể trung gian và may chưa vào bể aerotank, m.n cho mình hỏi cách khắc phục với.
Hệ thống bạn xử lý nước thải loại nào?
Bể lắng chắc là có bơm bùn, bơm này còn hoạt động ko.
Thời gian lưu bể lắng bao nhiêu.
 
Top