Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

hỏi về Trung tâm quan trắc và Công ty Than?

#6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đã làm ngoài thì lương là do mình bạn à. Lương bên ngoài cọc cạch mấy triệu 1 tháng thì lương nhà nước còn thảm hơn 2.34 x 830 = ????. Kỹ năng mềm và cứng bạn có nhiều thì làm ngoài có lương cao còn ít kĩ năng thì tốt nhất vào làm nhà nước. Công ty than ở đây bạn không nói là than gì và lương lậu ra sao nên mọi người khó lòng mà so sánh
 
#7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đã làm ngoài thì lương là do mình bạn à. Lương bên ngoài cọc cạch mấy triệu 1 tháng thì lương nhà nước còn thảm hơn 2.34 x 830 = ????. Kỹ năng mềm và cứng bạn có nhiều thì làm ngoài có lương cao còn ít kĩ năng thì tốt nhất vào làm nhà nước. Công ty than ở đây bạn không nói là than gì và lương lậu ra sao nên mọi người khó lòng mà so sánh
ý mình nói là nếu đi làm ngoài thì phải xa nhà, bạn bảo ở hn giờ bao nhiêu cái phải lo....còn về làm 1 trong 2 chỗ trên thì gần nhà :)......và hiện tại mình cũng đang đi làm ngoài ở hn.
nói chung mình chưa biết 2 chỗ này lương lâu ra làm sao, sẽ phải làm gì...nên mình mới hỏi mọi người
 
Top