Hỏi về việc thay đổi mã CTNH?

Love Environment

Mầm xanh
Bài viết
11
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bên em có đăng kí Sổ ĐK chủ nguồn thải CTNH năm 2010, tức là các mã CTNH trong danh sách phát sinh theo quy định thông tư 12/2006. Hiện nay bên em muốn kí hợp đồng với bên xử lý thì gặp vấn đề là mã CTNH trong SĐK k trùng với mã CTNH theo thông tư 12/2011, cụ thể là mã 15 01 10 có ở thông tư năm 2006 nhưng bị xóa bỏ ở thông tư năm 2012. Câu hỏi của em là:
1. Trong trường hợp này thì có phải đăng kí làm lại Sổ ĐK CNT CTNH k? Thủ tục thế nào, có phức tạp như đăng kí lần đầu k? Thời gian bao lâu? Em nghe nói đăng kí lần đầu cũng phải mất vài ba triệu tiền bôi trơn?
2 Thật ra em là bên xử lý các bác ạ :). Ngoài cách trên rất đúng quy trình, đúng luật thì có biện pháp trước mắt nào để vừa kí nhanh hợp đồng mà vẫn đảm bảo pháp luật không ạ.
 
scroll-topTop