Ứng dụng Gom Rác GRAC

Miền bắc Họp offline ở Hà Nội tháng 8 năm 2012 nào

#50
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Họ tên : Nguyễn Văn Định
sn 1986
mobile: 0978 764 471
Nguyên Quán : Thái Bình
Cơ quan : Trung tâm Kỹ thuật công nghệ Môi trường
Lĩnh vực:
Tư vấn về vấn đề môi trường
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
Lập đề án bảo vệ môi trường.
Lập cam kết BVMT.
ĐTM.
Thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bụi, rác thải
mình đang đi công tác nên không tham gia được, hy vọng lần sau sẽ được tham gia cùng mọi ngươi
 
Sửa lần cuối:
#53

daibangxanh

Well-Known Member
#54

maiduongmt

New Member
#57
Top