Hợp tác khởi nghiệp với Grac - đô thị không rác

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đối tác của GRAC tại các địa phương (dự án khởi nghiệp công nghệ cùng GRAC - tặng đồ và ve chai công nghệ) sẽ được các lợi ích:
- Quản lý mạng lưới ve chai/đồng nát tại địa phương thông qua phần mềm Grac hoặc app GRAC
- Tăng thu nhập với việc thu gom rác và rác cồng kềnh
- Được chính quyền địa phương và xã hội ủng hộ với chương trình giảm phát thải nhựa
- Bán sản phẩm thân thiện môi trường thông qua các kênh phân phối
- Xây dựng mô hình buôn bán đồ cũ
- Tham gia vào mạng lưới tái chế chất thải công nghiệp
- Được hỗ trợ tư cách pháp nhân thu gom có chức năng (tham gia vào hệ thống các hợp tác xã của GRAC)
1590394036016.png
 
scroll-topTop