Ứng dụng Gom Rác GRAC

Tư vấn Hợp tác xã Phúc Lợi còn được phép thu gom CTNH?

tulip

New Member
#1
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin hỏi ngoài lề một chút.
Một đơn vị có thể ký hợp đồng xử lý với 02 Công ty khác nhau đều có giấy phép xử lý ctnh được không.
Nếu tổng khối lượng ctnh mình chuyển đi vượt quá so với tổng khối lượng mình đăng ký trong sổ, có vấn đề gì không?
Có phải làm công văn giải trình không hay giải trình trong báo cáo QL CTNH?
 
#5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin hỏi ngoài lề một chút.
Một đơn vị có thể ký hợp đồng xử lý với 02 Công ty khác nhau đều có giấy phép xử lý ctnh được không.
Nếu tổng khối lượng ctnh mình chuyển đi vượt quá so với tổng khối lượng mình đăng ký trong sổ, có vấn đề gì không?
Có phải làm công văn giải trình không hay giải trình trong báo cáo QL CTNH?
- Bạn có thể ký với 2 đơn vị vận chuyển/xử lý CTNH. Tuy nhiên, bạn tìm hiểu đơn vị nào có thể vận chuyển và xử lý được toàn bộ CTNH mà công ty bạn thải ra --> Dễ quản lý hơn...
-Khối lượng thực tế của bạn vượt quá so với Sổ chủ nguồn thải thì vẫn bình thường, bạn không cần phải làm lại sổ. Chỉ cần ghi trong báo cáo QLCTNH hàng năm là ok.
 
#8
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI THUẬN PHONG - CHI NHÁNH Hà Nội


Người đại diện: Hoàng Minh Đường

Loại công ty: Cổ Phần

Ngành nghề hoạt động: Hóa Chất-Cung Ứng Thiết Bị Cho Nhà Máy , Nông Nghiệp-Hóa Chất

Địa chỉ doanh nghiệp: 29 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 043 668 6315- 0946546655

Fax: 0436686311

Email :duongtpchemical@gmail.com

Skype : duongtpchemical@gmail.com

Website :http://www.tpc.net.vn
 
Top