(HOT) Bác nào biết giúp em với

toan_bt111

Mầm xanh
Bài viết
17
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em chuẩn bị thi tốt nghiệp môn Luật và chính sách môi trường với 3 bài tập với nội dung như sau:

1. Phân tích dự án nhà máy nhiệt điện dựa trên những tiêu chí:
- Đánh giá tác động môi trường của dự án.
- Đánh giá môi trường chiến lược của dự án.
- Những phát sinh khi bắt đầu dự án.
- Những phát sinh trong quá trình vận hành sử dụng dự án.
- Giải quyết, xử lý những vấn đề phát sinh.

2. Phân tích dự án nhà máy chế biến thực phẩm dựa trên những tiêu chí:
- Đánh giá tác động môi trường của dự án.
- Đánh giá môi trường chiến lược của dự án.
- Những phát sinh khi bắt đầu dự án.
- Những phát sinh trong quá trình vận hành sử dụng dự án.
- Giải quyết, xử lý những vấn đề phát sinh.

3. Phân tích dự án nhà máy phân bón dựa trên những tiêu chí:
- Đánh giá tác động môi trường của dự án.
- Đánh giá môi trường chiến lược của dự án.
- Những phát sinh khi bắt đầu dự án.
- Những phát sinh trong quá trình vận hành sử dụng dự án.
- Giải quyết, xử lý những vấn đề phát sinh.

Bác nào biết chỉ giáo cho em với hoặc có tài liệu gì thì gởi giúp em qua mail toan_bt111@yahoo.com
Xin hậu tạ!!!!
 
scroll-topTop