Huấn luyện an toàn lao động giá bao nhiêu ?

de^

Cây đầu làng
Bài viết
580
Nơi ở
Ho Chi Minh city
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Huấn luyện an toàn lao động giá bao nhiêu ?
training-image.jpg
Từ khi Bộ Lao Động và Thương Binh Xã Hội ban hành thông tư 27 /2013/TT-BLĐTBXH Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Gõ vào google cụm từ "luấn luyện an toàn lao động" chúng ta sẽ thấy rất nhiều tổ chức huấn luyện báo giá huấn luyện như sau:
  • Nhóm 1: Người làm công tác quản lý 800.000 VNĐ/người/khóa
  • Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách về an toàn lao động 2,500.000 VNĐ/người/khóa
  • Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động 600.000/người/khóa
  • Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động) 400.000 VNĐ/người/khóa. Đào tạo 50 người nhóm 4 thì khoản 12 triệu/khóa
So với trước khi thông tư 27 /2013/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thì giá này đội lên rất nhiều lần. Đối với những doanh nghiệp có cán bộ công nhân viên hàng ngàn người thì vấn đề trở nên nan giải hơn.

Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động phải chủ động lập kế hoạch huấn luyện, bố trí thời gian và cử cán bộ hoặc lao động tham gia học tại các tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện; chi trả đầy đủ tiền lương và các quyền lợi khác cho các đối tượng thuộc quyền quản lý trong thời gian tham dự huấn luyện theo quy định của pháp luật; thanh toán chi phí huấn luyện và được hạch toán vào chi phí sản xuất.
Nếu doanh nghiệp, đơn vị tự tổ chức huấn luyện cho người lao động thuộc nhóm 4 thì phải bảo đảm điều kiện về giảng viên theo từng nội dung huấn luyện, đồng thời phải xây dựng chương trình huấn luyện chi tiết trên cơ sở chương trình khung và điều kiện thực tế trình Sở Lao động - TB&XH thẩm định, phê duyệt trước khi thực hiện.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
scroll-topTop