Hướng dẫn lập hồ sơ vệ sinh lao động ở công ty chính

eebabykiss

Hạt giống tốt
Bài viết
1
Nơi ở
dt
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình cần các bạn giúp đỡ về vấn đề trên.
Mình làm ở bộ phận gián tiếp(trực thuộc công ty mẹ)

các bộ phận trực tiếp đều đã làm hết rồi và da gởi về công ty mẹ.
(bộ phận trực tiếp thì làm đơn giản hơn)
Vậy Mình xin hỏi cách làm hs vsld cho toàn công ty thì phải làm sao.Công ty chính chỉ điều hành không có trực tiếp sản xuất.Cảm ơn.
 
scroll-topTop