[HƯỚNG DẪN] Luật Lao Động cho nghành May

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tài liệu này được Chương trình Better Work Việt Nam biên soạn với mục đích cung cấp những thông tin pháp luật lao động cơ bản, cập nhật, với hình thức dễ hiểu, dễ tra cứu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau. Hy vọng tài liệu này sẽ là một đóng góp tích cực vào việc tuân thủ pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, một môi trường làm việc thân thiện, mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp cũng như cho toàn xã hội.

Nội dung tài liệu hướng dẫn:

1. ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG TỐI THIỂU
1.1 ĐỊNH NGHĨA
1.2 LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN VÀ BẢO VỆ CHO LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN
1.3 HỒ SƠ THEO DÕI LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN
2. CÔNG ĐOÀN
2.1 THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN
2.2 QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN
2.3 QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
2.4 QUỸ CÔNG ĐOÀN
2.5 QUY CHẾ QUẢN LÝ QUỸ CÔNG ĐOÀN
3. THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ (TƯLĐTT)
3.1 ĐỊNH NGHĨA TƯLĐTT
3.2 NỘI DUNG CỦA TƯLĐTT
3.3 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ
3.4 THỜI HẠN CỦA TƯLĐTT
3.5 NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG THƯƠNG LƯỢNG TƯLĐTT
4. TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
4.1 TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN
4.2 TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ
4.3 ĐÌNH CÔNG
4.3.1 ĐỊNH NGHĨA
4.3.2 TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO ĐÌNH CÔNG
4.3.3 QUYỀN CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG ĐÌNH CÔNG
4.3.4 QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
4.3.5 ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
4.3.6 NHỮNG HÀNH VI SAU ĐÂY BỊ CẤM TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI ĐÌNH CÔNG
4.3.7 CÁC HÌNH THỨC ĐÌNH CÔNG BẤT HỢP PHÁP
4.3.8 BỒI THƯỜNG TRONG CÁC CUỘC ĐÌNH CÔNG BẤT HỢP PHÁP
5. PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ
5.1 CHỦNG TỘC, TÔN GIÁO, QUAN ĐIỂM CHÍNH TRỊ
5.2 GIỚI TÍNH
5.3 PHÂN BIỆT ĐỐI VỚI NGƯỜI TÀN TẬT
5.4 PHÂN BIỆT ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS
 

Đính kèm

  • wcms_159393.pdf
    1.4 MB · Lượt xem: 480
scroll-topTop