Nước thải Hướng dẫn thiết kế hệ thống xử lý nước thải 100m3 bằng công nghệ MBR – P1

Team YMT

Moderator
Thành viên BQT
#1


ĐIỀU KIỆN THIẾT KẾ :


 • Diện tích bề mặt Màng MBR LG: 1m2/tấm
 • Chiều cao mực nước bể thấp nhất: 1,6m
 • Tách rác: 2mm. Yêu cầu tách dầu mỡ đầu vào
 • Mỗi màng sử dụng 40cm ống Silicon. Kiểm tra ống hút Silicon chắc chắn khi kết nối. Kiểm tra xem các đường ống kết nối kín chưa, nếu chưa kín bơm hút sẽ bị tụt áp.
 • Nếu ống Silicon bị tuột ra khỏi kết nối thì làm cho Bùn tràn vào màng => hỏng màng. Có thể dùng thêm Cổ Dê để siết cho chặt.
 • Thiết kế: đối với nước thải sinh hoạt thiết kế với công suất 0,6 m3/tấm/ngày. nước thải công nghiệp thiết kế với công suất 0,5 m3/tấm/ngày (0,5m3/m2/ngày).
 • Bể điều hòa cần thiết kế thể tích sao cho lưu lượng điều hòa đều các giờ trong ngày để hệ vi sinh hoạt động ổn định. Nếu Bể điều hòa nhỏ thì thông báo tới chúng tôi để tư vấn chọn thêm số Màng MBR phù hợp.
 • Cần điều chỉnh pH nếu pH chưa phù hợp với hệ sinh học.
 • Nên tách bể Aerotank thành 02 Bể, Bể 1: Bể Aerotank thông thường, Bể 2: Bể Lọc Màng. Phù hợp cho việc vận hành sau này.
 • Nếu COD và BOD lớn hơn 1000mg/l => cần xử lý kỵ khí hoặc tiền xử lý. Tốt nhất giống như các bể Sinh Học Hiếu Khí BOD < 500mg/l hoạt động phù hợp.
 • Khi thiết kế cần chia Bể sinh học hiếu khí thành 02 Bể: Bể Aerotank thong thường + Bể lọc Màng MBR. Bể lọc màng thiết kế nhỏ để vừa Màng MBR, thuận tiện cho bảo trì bảo dưỡng và vận hành sau này.
LỰA CHỌN SỐ MÀNG MBR

LỰA CHỌN THÔNG SỐ VẬN HÀNH

 • MLSS < 12.000 mg/l
 • Nhiệt độ nước thải lớn hơn 5OC và nhỏ hơn 40OC.
 • Thiết kế lượng khí cho Bể sinh học giống như thiết kế bể Aerotank thông thường.
 • 7 < pH < 8 (pH vận hành màng trong khoảng 2-10,5)
Đọc thêm Vận hành trạm xử lý nước thải>>>>
 

Chủ đề mới

Top