Hướng dẫn thực hiện quyết định số 234/2005/QĐ-TTG.

meomaythongminh

Cây đầu làng
Bài viết
691
Nơi ở
HCMC
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
BỘ TÀI CHÍNH
******​
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********​
Số: 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC​
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2005
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 234/2005/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN, VIÊN CHỨC MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC​
[FONT=&quot]Căn cứ Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức (gọi tắt là người lao động) một số ngành, nghề trong các công ty Nhà nước, liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau[/FONT]
 

Đính kèm

 • 35_2005_TTLT-BL490TBXH-BTC.doc
  66 KB · Lượt xem: 516

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Một số văn bản liên quan
1. Quyết định 234/2005/QĐ-TTg về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. Thông tư liên tịch 16/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 72/2008/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 234/2005/QĐ-TTg
3. Quyết định 43/2012/QĐ-TTg sửa đổi tên gọi và Điều 1 Quyết định 234/2005/QĐ-TTg
4. Quyết định 1114/QĐ-BLĐTBXH năm 2008 đính chính Thông tư liên tịch 16/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC
 

Đính kèm

 • 234_2005_QD-TTg_3814.doc
  15.8 KB · Lượt xem: 391
 • 16_2008_TTLT-BLDTBXH-BTC_69477.doc
  8.2 KB · Lượt xem: 385
 • 43_2012_QD-TTg_149574.doc
  23.5 KB · Lượt xem: 423
 • 1114_QD-BLDTBXH_69775.doc
  8.2 KB · Lượt xem: 409
Sửa lần cuối:
scroll-topTop