HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI

duongmtk28

Mầm xanh
Bài viết
14
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Gửi các bác yêu môi trường!
nhân ngày môi trường thế giới 5/6 chúng ta sẽ tổ chức buổi ngoại khóa hành hương về rừng xanh!
các bác nào tham gia thì đăng ký!
số lượng không hạn chế
ưu tiên cho những bác ở Đồng Nai!

:gunsmilie::kiss:

Hãy để chữ "tâm" trong công việc của bạn!
Làm việc gì thì bạn cũng nên nghỉ đến hậu quả của nó một chút bạn nhé?!
 
scroll-topTop