Ứng dụng Gom Rác GRAC

iso 14000

Ms Bean

Administrator
Thành viên BQT
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khía cạnh môi trường là gì?

Một cách đơn giản, khía cạnh môi trường là bất kỳ một phần của các hoạt động của công ty bạn có thể tương tác với môi trường, có thể tích cực hoặc tiêu cực. Ví dụ như hóa chất được giải phóng vào không khí từ lỗ thông hơi trong quá trình sản xuất, hoặc các hóa chất có thể bị loại khỏi nước thải nhà máy qua quá trình xử lý. Bạn phải tính đến việc sử dụng các nguồn lực mà các quá trình bạn sử dụng, hoặc các tác động môi trường của lượng chất thải bạn vứt bỏ. Điều quan trọng là phải xem xét từng quy trình của bạn và xác định những tác động môi trường có.

Và quan trọng là phải xem xét tất cả các yếu tố của môi trường khi xem xét các quy trình của nhà máy để xác định những khía cạnh môi trường. Thông thường có sáu loại khía cạnh khác nhau:

Khí thải không khí
Ô nhiễm đất
Xả nước thải
Sử dụng vật liệu / tài nguyên thiên nhiên
Quản lý chất thải rắn
Chất thải nguy hại
Khía cạnh môi trường có ý nghĩa là gì?
Tiêu chuẩn ISO 14001 là rất cởi mở về những gì có nghĩa là “đáng kể” khi nói đến việc xác định tầm quan trọng của khía cạnh môi trường. Yêu cầu duy nhất là công ty phải xác định những khía cạnh nào có, hoặc có thể có, một tác động đáng kể đối với môi trường. Điều đầu tiên là bạn phải có cách thức xác định khía cạnh môi trường có ý nghĩa và lập thành văn bản.

Thứ hai tìm kiếm bất kỳ thực hành tốt nhất cùng ngành công nghiệp liên quan đến môi trường. Nếu những công ty trong ngành công nghiệp của bạn đang đối phó với sự tương tác môi trường, bạn có thể cần phải xem xét chúng như là khía cạnh môi trường ý nghĩa. Một ví dụ là trong ngành công nghiệp hóa chất, nơi xử lý hoá chất nguy hiểm đòi hỏi huấn luyện đặc biệt, một dấu hiệu cho thấy các khía cạnh của một vụ tràn hóa nên được coi là đáng kể.

Vậy "nước cấp sinh hoạt" như bạn nói là một danh từ thôi
 
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khía cạnh môi trường là gì?

Một cách đơn giản, khía cạnh môi trường là bất kỳ một phần của các hoạt động của công ty bạn có thể tương tác với môi trường, có thể tích cực hoặc tiêu cực. Ví dụ như hóa chất được giải phóng vào không khí từ lỗ thông hơi trong quá trình sản xuất, hoặc các hóa chất có thể bị loại khỏi nước thải nhà máy qua quá trình xử lý. Bạn phải tính đến việc sử dụng các nguồn lực mà các quá trình bạn sử dụng, hoặc các tác động môi trường của lượng chất thải bạn vứt bỏ. Điều quan trọng là phải xem xét từng quy trình của bạn và xác định những tác động môi trường có.

Và quan trọng là phải xem xét tất cả các yếu tố của môi trường khi xem xét các quy trình của nhà máy để xác định những khía cạnh môi trường. Thông thường có sáu loại khía cạnh khác nhau:

Khí thải không khí
Ô nhiễm đất
Xả nước thải
Sử dụng vật liệu / tài nguyên thiên nhiên
Quản lý chất thải rắn
Chất thải nguy hại
Khía cạnh môi trường có ý nghĩa là gì?
Tiêu chuẩn ISO 14001 là rất cởi mở về những gì có nghĩa là “đáng kể” khi nói đến việc xác định tầm quan trọng của khía cạnh môi trường. Yêu cầu duy nhất là công ty phải xác định những khía cạnh nào có, hoặc có thể có, một tác động đáng kể đối với môi trường. Điều đầu tiên là bạn phải có cách thức xác định khía cạnh môi trường có ý nghĩa và lập thành văn bản.

Thứ hai tìm kiếm bất kỳ thực hành tốt nhất cùng ngành công nghiệp liên quan đến môi trường. Nếu những công ty trong ngành công nghiệp của bạn đang đối phó với sự tương tác môi trường, bạn có thể cần phải xem xét chúng như là khía cạnh môi trường ý nghĩa. Một ví dụ là trong ngành công nghiệp hóa chất, nơi xử lý hoá chất nguy hiểm đòi hỏi huấn luyện đặc biệt, một dấu hiệu cho thấy các khía cạnh của một vụ tràn hóa nên được coi là đáng kể.

Vậy "nước cấp sinh hoạt" như bạn nói là một danh từ thôi
anh có thể xem giúp em này duoc ko ạ, tại công ty ko sử dụng nước giêng mà chuyển qua xài nước cấp sinh hoạt vậy thì mình phải cấp nhật những thong tư, quy chuẩn hay tiêu chuẩn nào ạ em cảm ơn rất nhiều
 

Đính kèm

#5
#8
Sửa lần cuối:

Nụ

New Member
#11
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em xin phép được nhờ các Anh/ chị chia sẻ kinh nghiệm
Hiện nay trong công ty đang có sự tranh luận về khía cạnh môi trường và tác động môi trường

Ví dụ: Khi xác định hoạt động văn phòng( Đầu vào: Điện; Đầu ra: Tiêu hao năng lượng/chập cháy; Khía cạnh môi trường: Cạn kiệt tài nguyên/ Phát sinh cháy nổ

1 nhóm đang đưa ra quan điểm KCMT đang xác định ở ví dụ là sai và khẳng định Cạn kiệt tài nguyên/ Phát sinh cháy nổ là tác động môi trường
họ cho rằng KCMT đúng phải là: Sử dụng điện

Vậy nhờ các anh/ chị / em có kinh nghiệm giải thích giúp em để em có thể phân biệt được KCMT và Tác động môi trường
Em xin chân thành cảm ơn.
 

Đính kèm

#12
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Họ nói thế là đúng rồi bạn.
Khía cạnh môi trường bắt nguồn từ hoạt động or sản phẩm nên nó thường ở 2 dạng: "sử dụng , tiêu thụ" và phát thải. Còn tác động môi trường là nó ảnh hưởng như thê nào đến môi trường (hậu quả). Do đó trong bảng xác định mà bạn cho khía cạnh môi trường là : cạn kiệt tài nguyên là ko đúng.
Trong bảng xác định: bạn nên bổ sung tác động môi trường là gì?, bên bạn chỉ đưa ra nó tác động đến đối tượng nào: Đất, nước, KK, TN là chưa đủ
 
#13
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình có xem qua, xin phép có ý kiến ntn:
1. Việc đầu tiên: Tiêu hao năng lượng thì ko phải khía cạnh môi trường.
2. Việc chập cháy: Khi cháy thì nó phát thải và phát sinh chất thải, nhưng việc phát thải này phải qua 1 bước nên bản chất nó ko phải.
3. Pin thải: Bạn bảo phát sinh cháy nổ thì thật sự mình thấy khoai quá :v bỏ cái này.
Bạn nên hiểu bản chất là: Các nghiệp vụ, các hoạt động của văn phòng phát sinh ra cái gì mà nó tác động luôn đến môi trường không qua bước thứ 2 thì bạn mới để vào khía cạnh môi trường là chuẩn nhất.
 

Nụ

New Member
#14
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Họ nói thế là đúng rồi bạn.
Khía cạnh môi trường bắt nguồn từ hoạt động or sản phẩm nên nó thường ở 2 dạng: "sử dụng , tiêu thụ" và phát thải. Còn tác động môi trường là nó ảnh hưởng như thê nào đến môi trường (hậu quả). Do đó trong bảng xác định mà bạn cho khía cạnh môi trường là : cạn kiệt tài nguyên là ko đúng.
Trong bảng xác định: bạn nên bổ sung tác động môi trường là gì?, bên bạn chỉ đưa ra nó tác động đến đối tượng nào: Đất, nước, KK, TN là chưa đủ
Họ nói thế là đúng rồi bạn.
Khía cạnh môi trường bắt nguồn từ hoạt động or sản phẩm nên nó thường ở 2 dạng: "sử dụng , tiêu thụ" và phát thải. Còn tác động môi trường là nó ảnh hưởng như thê nào đến môi trường (hậu quả). Do đó trong bảng xác định mà bạn cho khía cạnh môi trường là : cạn kiệt tài nguyên là ko đúng.
Trong bảng xác định: bạn nên bổ sung tác động môi trường là gì?, bên bạn chỉ đưa ra nó tác động đến đối tượng nào: Đất, nước, KK, TN là chưa đủ
Mình cảm ơn bạn nhiều, bên mình mặc dù đã áp dụng hệ thống môi trường được 08 năm nhưng việc xác định khía cạnh môi trường luôn là chủ đề gặp nhiều vướng mắc nhất.
 

Nụ

New Member
#15
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình có xem qua, xin phép có ý kiến ntn:
1. Việc đầu tiên: Tiêu hao năng lượng thì ko phải khía cạnh môi trường.
2. Việc chập cháy: Khi cháy thì nó phát thải và phát sinh chất thải, nhưng việc phát thải này phải qua 1 bước nên bản chất nó ko phải.
3. Pin thải: Bạn bảo phát sinh cháy nổ thì thật sự mình thấy khoai quá :v bỏ cái này.
Bạn nên hiểu bản chất là: Các nghiệp vụ, các hoạt động của văn phòng phát sinh ra cái gì mà nó tác động luôn đến môi trường không qua bước thứ 2 thì bạn mới để vào khía cạnh môi trường là chuẩn nhất.
Mình cảm ơn bạn nhiều, qua góp ý của bạn mình đã hiểu rõ hơn bản chất . Bên mình đang trong quá trình rà soát lại các khía cạnh môi trường, mình sẽ dựa vào những góp ý của bạn để điều chỉnh cho phù hợp ^.^.
Cảm ơn bạn nhiều nhiều ạ
 

Chủ đề mới

Top