Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ISO 45001 là gì

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
ISO 45001 là một tiêu chuẩn chưa công bố Sức khỏe nghề nghiệp và an toàn tiêu chuẩn quản lý, thiết lập để thay thế OHSAS 18001 .
Ủy ban ISO / PC 283 có trách nhiệm phát triển theo tiêu chuẩn ISO 45001. Dự án được phê duyệt lần đầu vào ngày 25 tháng 10 năm 2013 sau cuộc họp khai mạc của Ủy ban tổ chức tại London, Anh quốc.
not1.jpg
ủy ban thành lập một kế hoạch cho sự phát triển và công bố tiêu chuẩn:
 • ISO / CD 45001 (lần đầu tiên Ủy ban dự thảo) sẽ được công bố vào tháng năm 2014;
 • ISO / DIS 45001 (đầu tiên dự thảo tiêu chuẩn quốc tế) sẽ được công bố vào tháng hai năm 2015;
 • ISO / FDI 45001 (dự thảo cuối cùng tiêu chuẩn quốc tế) sẽ được công bố vào tháng ba năm 2016;
 • ISO 45001 sẽ được công bố trong tháng 10 năm 2016.
ohsas-18001-45001-2.jpg
Giả sử khoảng thời gian là chính xác, tiêu chuẩn sẽ được gọi là tiêu chuẩn ISO 45001:2016, theo quy ước đặt tên thông thường cho các tiêu chuẩn được công bố bởi Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế .

Cuộc họp tiếp theo của Ủy ban ISO / PC 283 sẽ được tổ chức vào tháng Ba, 2014 tại Ma-rốc. Mục đích là tạo ra Dự thảo Ủy ban tiêu chuẩn. Dự thảo sau đó sẽ được mở để bình luận, để đảm bảo các tiêu chuẩn phản ánh nhu cầu của người sử dụng trên toàn thế giới.

Hy vọng rằng ISO 45001 sẽ đạt được sự công nhận quốc tế hơn, giúp đáp ứng số liệu thống kê công bố cho thấy chi phí y tế và quản lý an toàn kém khoảng 4% GDP toàn cầu. Tác động tiêu chuẩn quốc tế mới có khả năng cứu sống, giảm tai nạn và cải thiện tinh thần nhân viên.

Cấu trúc
Tiêu chuẩn ISO 45001 sẽ sử dụng các cấu trúc chung giống nhau, định nghĩa và văn bản cốt lõi được sử dụng cho các phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO 9001 , tiêu chuẩn môi trường và hệ thống quản lý chất lượng. Đó là phù hợp với những gì được gọi là "Phụ lục SL "các quy định về sự phát triển của tất cả các tiêu chuẩn quản lý ISO. Điều này sẽ có nghĩa là cấu trúc của tiêu chuẩn sẽ được:
 • Phạm vi
 • Tài liệu tham khảo bản quy phạm
 • Ngữ và định nghĩa
 • Bối cảnh của tổ chức
 • Lãnh đạo
 • Lập kế hoạch
 • Hỗ trợ
 • Hoạt động
 • Đánh giá hiệu quả
 • Cải thiện
Cấp giấy chứng nhận
Dự kiến sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp cho các tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn hiện hành OHSAS 18001, như là bình thường bất cứ khi nào một tiêu chuẩn ISO được điều chỉnh.
Nguồn: iso.org
 
Top