ISO NHAN DIEN KHIA CANH

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

hirobkhn

Cây công nghiệp
Bài viết
133
Nơi ở
nam dinh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
ủa 2 cái là hoàn toàn khác nhau mà : 1 cái là đánh giá khía cạnh tác động môi trường đáng kể, một cái là quy trình tuân thủ pháp luật.
Làm cái đánh giá khía cạnh tác động môi trường đáng kể mất công đấy. Chưa kể các kết quả mà ở hạng mục cần cải thiện thì theo đó là 1 loạt các phương án cải thiện cần viết.
 
scroll-topTop